Hơn 20 năm qua, Luật Sư Trần Đ́nh Định là khuôn mặt và giọng nói rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Trên các đài Radio như Saigon Radio Hải Ngoại hay Little Saigon Radio, Luật Sư là người đă trực tiếp nói chuyện và trả lời cho nhiều thính giả về các vấn đề liên quan đến luật pháp Hoa Kỳ.

          Với mong muốn được phục vụ ngày càng hiệu quả hơn cho nhu cầu về pháp lư của cộng đồng người Việt tại miền Nam California, Tổ Hợp Luật Sư Trần Đ́nh Định luôn nâng cao khả năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn để mang lại sự hài ḷng cho từng Quư Vị.

           Khi quư vị hay người thân cuả ḿnh bị thương tích v́ sự bất cẩn của người khác, Tổ Hợp Luật Sư Trần Đ́nh Định là nơi tin tưởng để giao phó công việc.

            Luôn luôn đặt quyền lợi cuả thân chủ cao hơn cuả chính ḿnh văn pḥng chúng tôi đă đạt được sự tín nhiệm của hàng ngàn thân chủ với danh tiếng là một văn pḥng tổ chức rất quy mô, làm việc đứng đắn và hiệu quả.  

     

Copyright © 2013 www.TranDinhDinh.com. All rights reserved

Disclaimmer - Designed by Sea-lion

"Speak softly and carry a big stick, you will go far".

   West African proverb made famous by Teddy Roosevelt.